En una postura que pareció dual, entre aspirante a la Jefatura ...